Objednejte nad 2000,- Kč a dopravu nechte na nás. | Objednávky expedujeme do 24 hodin.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zasíláním newsletterů

1.Udělujete tímto souhlas společnosti Livl s.r.o., se sídlem Doubravská 1615/28, 415 01 TEPLICE, IČ:27277232, Společnost zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22103 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

  • e-mailovou adresu

2.E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení.

Jméno a příjmení budou zpracovány za účelem přizpůsobení oslovení a výběru obsahu obchodních sdělení. Poskytnutí těchto údajů není povinné.

3.Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
5.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto
  • nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
  • požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.